Слідами поляків Одеси

Слідами поляків Одеси / Sladami polaków w Odessie

Тривалість/
Czas trwania:

2,5 години/2,5 godziny

ЭкскурсоводЭкскурсовод/Przewodnik:
Саша Стадницький/
Sasha Stadnitsky

Тип/Typ:
автобусно-пішохідна/
autobus i pieszy

Під час екскурсії ми поговоримо про багату спадщину поляків в Одесі.

Перші польські 100 шляхецьких сімей переїжджають до Одеси в кінці 18-го століття. А вже в кінці 19-го століття в Одесі перебувала значна польська діаспора.

В Одесі діяли 2 польських книгарні та 3 клуби культури. В Одесі працювали багато польських лікарів, юристи та інженери. Однією з найбільших аптек управляли Гаєвський і Поповський. Також поляки взяли участь в зведенні католицьких церков.

Серед архітекторів, які створювали архітектурний вигляд Одеси домінували італійці та поляки: Гонсіровскій і Влодек, Домбровський і Кабіольскій, Толвінський і Зелінський.

В Одесі працював Стефан Джевецький, видатний інженер і винахідник одного з перших підводних човнів, випробування якого пройшли на рейді Одеси в 1978 році.

В Одесі проживали такі польські письменники, як Юліан Урсинов Немцевич і Юзеф Ігнацій Крашевський, Адам Міцкевич і Юліуш Словацький, Ярослав Івашкевич і Зигмунт Красінський.

W ciągu wycieczki pogadamy o bagatą dziedzictwie polaków w Odessie.

Początki obecności Polaków w tym rejonie sięgają końca XVIII wieku, kiedy do Odessy przyjechały pierwszi szlachecki rodziny. A już na końcu XIX wieku w Odessie działała dość liczna polonia.

Istniały w Odessie dwie księgarnie polskie i trzy kluby kulturalne.W mieście działali liczni polscy lekarze, adwokaci i inżynierowie. Jedną z największych aptek kierowali Gajewski i Popowski. Także Polacy Odessy przyczynili się do zbudowania kościołów katolickich.

Wśród architektów, którzy tworzyli znane budynki w Odessie, dominowali Włosi i Polacy: Gąsiorowski i Włodek, Dąbrowski i Kabiolski, Tołwiński i Zieliński.

W Odessie pracował Stefan Drzewiecki, wybitny inżynier, wynalazca, twórca jednej z pierwszych łodzi podwodnych, która przeszła pomyślne próby na redzie w Odessie w 1878 roku.
W Odessie mieszkali polski pisarzy Julian Ursyn Niemcewicz i Józef Ignacy Kraszewski , Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, Jaroslaw Iwaszkiewicz i Zygmunt Krasiński.

Фотографії екскурсії

Можливе замовлення індивідуальних екскурсій тільки для вашої компанії. Розрахунок вартості за запитом.

[ultimate_modal modal_title=”Замовити індивідуально” btn_size=”lg” btn_bg_color=”#3d1707″ btn_bg_hover_color=”#81d742″ btn_text=”Замовити індивідуально” modal_size=”medium” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”20″ img_close_background_color=”#3d1707″ btn_txt_color=”#ffffff” button_text_font_style=”font-weight:bold;”]


    [/ultimate_modal]